Aanvraag

AANVRAAG SPORT TALENTENFONDS ZUIDOOST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvraagprocedure

Mensen woonachtig in Amsterdam Zuidoost met een uitzonderlijk talent kunnen een aanvraag doen voor extra (financiële) ondersteuning door het Sport Talentenfonds Zuidoost. 

De aanvraag wordt gedaan door het sporttalent of de ouders/verzorgers en moet ondersteund worden door een trainer of een andere referentie persoon uit het specifieke sporttak.

 

Uitsluitingen
- Het talent dat al een (erkende) topsportstatus bij NOC*NSF heeft is uitgesloten.

- Voetballers, omdat voetbal een eigen ondersteuningstraject kent via de BVO’s.

- Ook sporters die zich niet houden aan de maatschappelijk geaccepteerde gedragsregels zijn uitgesloten van deelname aan het fonds. Het talent dient van een onbesproken gedrag te zijn.

 

Besluitvorming
Een onafhankelijke adviesraad ‘Sport Talentenfonds Zuidoost’ zorgt voor de besluitvorming. Toewijzingen vinden plaats conform de criteria van het Sport Talentenfonds Zuidoost. Mocht er onvoldoende budget zijn, kunnen er geen aanvragen worden goedgekeurd.

Niet eens met het besluit?
Als de aanvrager zich niet kan vinden in het besluit van de adviesraad ‘Sport Talentenfonds Zuidoost’ dan kan hij/zij binnen 4 weken een schriftelijk verzoek tot herziening indienen bij het bestuur van stichting Toekomst en Talent.