Criteria

VOORWAARDEN

 1. Het sporttalent is woonachtig in Amsterdam Zuidoost.
 2. Het sporttalent is min. 12 jaar en max. 25 jaar.
 3. Het sporttalent heeft een track record waaruit zijn/haar talenten blijken.
 4. Het sporttalent is actief in een sport die internationaal wordt beoefend.
 5. Het sporttalent maakt een reële kans om een topsportstatus van het NOC*NSF te krijgen.
 6. Het sporttalent maakt een reële kans om op internationaal niveau te gaan sporten.
 7. Het sporttalent kan 1 x per jaar in aanmerking komen voor ondersteuning.
 8. Een financiële bijdrage (van max. € 500,00) is bestemd voor een doel/activiteit waarvoor de middelen aantoonbaar niet zijn te verkrijgen vanuit een andere financiële bron.
 9. De financiële bijdrage is alleen bestemd voor een activiteit die aantoonbaar een extra impuls geeft aan de ontwikkeling van het talent.
 10. De bijdrage is niet bestemd voor reguliere vereniging contributie en/of voor regulier benodigd sportmateriaal.
 11. Indien de aanvraag diensten, faciliteiten of specifiek sportmateriaal betreft, dan wordt er gekeken met de partners van het Sport Talentenfonds Zuidoost wie het beste het sporttalent kan ondersteunen.
 12. Van het sporttalent wordt verwacht dat hij/zij een tegenprestatie levert voor de ontvangen ondersteuning. Dit zogenaamde social return zal samen met het sporttalent bepaald worden bij toekenning.
 13. Voetbal wordt niet onderstuent door het Sport Talentenfonds. Voetbal heeft een eigen talentondersteuningsstructuur (KNVB en BVO’s) waarbinnen top talenten de mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen.

Shaquata King en Akwasi Frimpong

Overige hulp

Voldoet u niet aan de voorwaarden maar u heeft toch (financiële) steun nodig?

Probeer dan een van de onderstaande mogelijkheden.

Sportvergoeding jeugd

Uw kind wil op judo, voetbal, turnen of een andere sport. Stadspas en het Jeugdfonds Sport werken samen om u te helpen met deze kosten. U krijgt het geld niet zelf. Het gaat naar de bankrekening van de sportclub.

Meer info

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, dans, judo,  zwemmen of dergelijke.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen.

Aanvragen worden gedaan door een intermediair: een leerkracht, buurtsportcoach of sociaal wijkteam.

Meer info