Voorwaarden en aanvraag

Voorwaarden

Je bent tussen de 12 en de 25 jaar oud en woonachtig in Zuidoost. Je beoefent een sport waarbij je

competitief en prestatief ingesteld bent, dus niet recreatief.

Je vraagt ondersteuning in natura of een financiële hulp van maximaal
€ 500,00. Hiervoor moet een concreet doel worden aangewend, bijvoorbeeld materiaal, clinic, buitenlandse trip of trainingskamp. Wanneer je een budget toegewezen hebt gekregen is het niet mogelijk in hetzelfde kalenderjaar nogmaals in aanmerking te komen. Een sporter kan geen rechten ontlenen aan het Sport Talentenfonds Zuidoost.

Tegenprestatie

Van het sporttalent wordt verwacht dat hij/zij een tegenprestatie levert voor de ontvangen ondersteuning. Dit zogenaamde social return zal samen met het sporttalent bepaald worden. Hierbij kan gedacht worden aan een clinic, training geven bij sportstimuleringsactiviteiten op scholen, foto-moment of een interview.


De sporter levert na de uitvoering van de activiteit een verslag in met de behaalde resultaten. Dit wordt ondersteund door een (actie)foto dit gepubliceerd mag worden.


Beoordeling

De aanvragen worden beoordeeld door de Adviesraad. Dat is een samenstelling van topsporters en/of topsportbegeleiders, een vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven, vertegenwoordigers uit het stadsdeel Zuidoost en  vertegenwoordigers vanuit de stichting Toekomst & Talent.

Inzet is een samenstelling van 7 personen. Het stadsdeel en de stichting Toekomst & Talent leveren een commissielid zonder stemrecht.

Aanvragen

Financiele ondersteuning voor

  • Trainingsadvies van een (gewezen) topsporter/trainer;
  • Financiële bijdrage aan (topsport) materiaal;
  • Financiële bijdrage aan deelname internationale toernooien en trainingen;
  • Door lokale tv een rapportage laten maken over een talent;
  • Stageperiode mogelijk maken bij een “erkend” topsporter.

Ondersteunen met faciliteiten

  • het beschikbaar stellen van sportaccommodaties voor (extra) trainingen;
  • het beschikbaar stellen van (para)medische ondersteuning;
  • voedings advies door deskundige;
  • het ondersteunen bij publiciteit en bekend wording.


Voldoe je aan alle voorwaarden en wil je een aanvraag indienen? =>

"Bij deze wil ik u bedanken voor het sponsoren van mij reis naar de judo-trainingskamp in Frankrijk.

Ik heb daar heel veel geleerd. Het was een top ervaring om naar Frankrijk te gaan."

- Jason Wong -